รายละเอียด Southclub 2018 Live in Bangkok มาแล้ว

Southclub 2018 Live in Bangkok
วันแสดง วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561
เวลาแสดง 18:00 น. (ประตูเปิด 17:30 น.)
สถานที่ Ultra Arena, Show DC
ราคาบัตร 4,800/3,200/2,000 บาท
จำหน่ายบัตร วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ทาง www.do-concert.com

สิทธิพิเศษ:
1. บัตรราคา 4,800 บาท
• รับสิทธิ์ Hi-Touch ทุกที่นั่ง
• รับสิทธิ์ Photo Group (กลุ่มละ 20 ท่าน) ทุกที่นั่ง
• รับโปสเตอร์กิจกรรมทุกที่นั่ง
2. บัตรราคา 3,200 บาท
• รับสิทธิ์ Hi-Touch ทุกที่นั่ง
• รับสิทธิ์ Photo Group (กลุ่มละ 20 ท่าน) จำนวน 50 ท่านโดยการสุ่ม
• รับโปสเตอร์กิจกรรมทุกที่นั่ง
3. บัตรราคา 2,000 บาท
• รับสิทธิ์ Hi-Touch จำนวน 50 ท่านโดยการสุ่ม
• รับโปสเตอร์กิจกรรมทุกที่นั่ง

หมายเหตุ :
• ประกาศผลผู้โชคดีรับสิทธิ์ Photo Group สำหรับบัตร 3,200 บาท และ Hi-Touch สำหรับบัตร 2,000 บาทในวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561
• กิจกรรม Photo Group จัดขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลาลงทะเบียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
• กิจกรรม Hi-Touch หลังจบคอนเสิร์ต
• การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

อัพเดตข่าวเพิ่มเติม

shares