มาแล้ว กติการ่วมสนุก ลุ้นไปเจอลิซ่าในงาน moonshot x LISA Fan Meeting in BKK 2019 

มาแล้ว กติการ่วมสนุก ลุ้นไปเจอลิซ่าในงาน moonshot x LISA Fan Meeting in BKK 2019

วันที่ : 31 สิงหาคม 2019 – 01 กันยายน 2019
สถานที่จัดงาน : โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น7 สยามสแควร์วัน

กติกาการร่วมสนุก  

1. Lucky Draw ซื้อสินค้า moonshot special edition รุ่นใด สีใดก็ได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา หรือ wemall.com

โดยมียอดซื้อไม่ต่ำกว่า 300 บาท / ใบเสร็จ / 1 สิทธิ์ชิงโชค ระหว่างวันที่ 25 กรกฏาคม -21 สิงหาคม 2562 เท่านั้น (ต้องเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ในการลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์)

2. Top Spender ผู้ที่มียอดซื้อสะสม จะได้รับสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลดังนี้

2.1 ยอดสั่งซื้อสินค้าสะสมต่ำกว่า 2,500 บาท จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมในการจับรางวัลระดับ MS

2.2 ยอดซื้อสินค้าสะสมตั้งแต่ 2,500 บาท ขึ้นไป จะได้เพิ่มสิทธิ์ในการจับรางวัลในระดับ MG (และยังคงมีสิทธิ์ในการจับรางวัลระดับ MS)

2.3 ยอดซื้อสินค้าสะสมสูงสุดเป็น 20 ลำดับแรก และมียอดซื้อไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท จะได้รับสิทธิ์เข้างานในระดับ MP ทันที

หมายเหตุ นับจำนวนสิทธิ์ในการจับรางวัล ตามจำนวนใบเสร็จที่เข้าเงื่อนไข

3. โพสต์ภาพสินค้า ลงในไทม์ไลน์บนเฟสบุ๊ค หรือหน้าอินสตาแกรม ของตนเอง พร้อมใส่แฮชแท็ก #moonshotxlisa #lisaspick #moonshotthailand แล้วตั้งค่าสถานะเป็น “สาธารณะ”

4. ลงทะเบียนลุ้นรับสิทธิ์ เป็นผู้โชคดีเข้างาน moonshot x LISA fan meeting in BKK 2019 ที่เว็บไซต์ moonshotth.com ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนที่ถูกต้องและให้ข้อมูลที่เป็น

5. ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม  – 21 สิงหาคม 2562

6. ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่ได้รางวัลผ่านช่องทาง www.moonshotth.com

รางวัลประจำสัปดาห์ จำนวน 4 ครั้ง โดยแบ่งเป็นสิทธิ์ในการเข้าชมงาน moonshot x LISA in BKK 2019

ครั้งที่ 1: ประกาศรางวัลวันที่ 2 สิงหาคม 2562 บัตรเข้าร่วมงาน moonshot x LISA in BKK 2019 

ระดับ MG มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 42 รางวัล และ ระดับ MS มูลค่า 4,000 บาท จำนวน 350 รางวัล

ครั้งที่ 2: ประกาศรางวัลวันที่ 9 สิงหาคม 2562 บัตรเข้าร่วมงาน moonshot x LISA in BKK 2019
ระดับ MG มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 42 รางวัล และ ระดับ MS มูลค่า 4,000 บาท จำนวน 350 รางวัล

ครั้งที่ 3: ประกาศรางวัลวันที่ 16 สิงหาคม 2562 บัตรเข้าร่วมงาน moonshot x LISA in BKK 2019
ระดับ MG มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 43 รางวัล และ ระดับ MS มูลค่า 4,000 บาท จำนวน 350 รางวัล

ครั้งที่ 4: ประกาศรางวัลวันที่ 23 สิงหาคม 2562 บัตรเข้าร่วมงาน moonshot x LISA in BKK 2019
ระดับ MP มูลค่า 6,000 บาท จำนวน 20 รางวัล | ระดับ MG มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 43 รางวัล และ ระดับ MS มูลค่า 4,000 บาท จำนวน 350 รางวัล

7. จำนวนรางวัลเข้างาน moonshot X LISA Fan Meeting in BKK 2019 วันที่ 31 ส.ค. – 1 ก.ย. 2562

    1. รวม 1,590 รางวัล มีรายละเอียด ดังนี้
    1. ระดับ MP มูลค่า 6,000 บาท จำนวน 20 รางวัล            รางวัลละ 1 ที่นั่ง
    1. ระดับ MG มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 170 รางวัล           รางวัลละ 1 ที่นั่ง
    1. ระดับ MS มูลค่า 4,000 บาท จำนวน 1,400 รางวัล         รางวัลละ 1 ที่นั่ง

8. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล บัตรเข้าร่วมงาน moonshot X LISA Fan Meeting in BKK 2019 ต้องติดต่อยืนยันสิทธิ์ผ่านทาง Line@ ID : @moonshotth โดยต้องทำการยืนยันตนภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น.

9. การจัดลำดับที่นั่ง และวันที่เข้าร่วมงานของผู้โชคดีเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

10. หากใบเสร็จของผู้โชคดีรายเดียวกันได้รางวัลมากกว่า 1 ครั้ง บริษัทฯจะคัดเลือกให้ผู้โชคดีได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

11. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน ซื้อ-ขายหรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้ ทั้งนี้สงวนสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล

12. ผู้โชคดีต้องนำบัตรประชาชน และหลักฐานใบเสร็จมาแสดงยืนยันที่หน้างาน หากไม่มีหลักฐานดังกล่าว ถือว่าหมดสิทธิ์ในการได้รับรางวัล

13. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน จะต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ต่างๆ ตามที่ บริษัท เวลโค จำกัด กำหนดไว้ทุกประการ เมื่อมีการร่วมสนุกกับกิจกรรม ถือว่าผู้ร่วมสนุกได้ทำความเข้าใจรายละเอียดและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

14. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านเว็บกิจกรรมนี้ถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท เวลโค จำกัด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด

15. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือของรางวัลหรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผล เสียหาย ต่อทางรายการ หรือ บริษัท เวลโค จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันทีหรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ

16. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล กำหนดการ หรือเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมได้ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.moonshotth.com/events/event-1

#lisaspick #moonshotxlisa #moonshotthailand #bestshotmoonshot#fanmeeting

อัพเดตข่าวเพิ่มเติม

shares