Day: January 22, 2021

iKON is coming to Kingdom? ไอคอนิครอลุ้น!!

iKON ( จินฮวาน บ๊อบบี้ ยุนฮยอง ดงฮยอก จุนฮเว และชานอู ) อาจจะปรากฎตัวใน “Kingdom” รายการแข่งขันของเหล่าศิลปินบอยกรุ๊ปทางช่อง Mnet เมื่อวันที่ 22 มกราคม Mnet…