2018 JUNG YONG HWA PHOTO EXHIBITION IN BANGKOK

ชวนบอยซ์ไทยส่งผลงานเข้าประกวด “JUNG YONG HWA”

2018 JUNG YONG HWA PHOTO EXHIBITION IN BANGKOK : PHOTO CONTEST ขอเชิญบอยซ์ไทย ผู้รักการถ่ายรูปและวาดภาพศิลปินผู้เป็นที่รัก ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดภาพถ่ายหรือภาพวาด “JUNG…