AboveOrdinaryTH

อ้อนขนาดนี้ ไม่ไปไม่ได้แล้ว ครั้งแรกกับคอนเสิร์ตเดี่ยวของ Simon Dominic

อ้อนขนาดนี้ ไม่ไปไม่ได้แล้ว ครั้งแรกกับคอนเสิร์ตเดี่ยวของ Simon Dominic ครั้งแรกกับคอนเสิร์ตเดี่ยวของ Simon Dominic ในประเทศไทย ที่เกาหลีก็ยังไม่ได้ขนาดนี้! แถมหยอดเซอร์ไพรส์หากบัตร Sold Out เปิดขายบัตรวันที่ 20 สิงหาคม…

Above Ordinary Thailand : Simon Dominic เลื่อนวัน ย้ายสถานที่! เพิ่มความใกล้ชิดกว่าเดิม

Above Ordinary Thailand : Simon Dominic เลื่อนวัน ย้ายสถานที่! เพิ่มความใกล้ชิดกว่าเดิม แฟนๆพี่ซัมเตรียมฟิน เพราะผู้จัด A Chi Activation เพิ่มความใกล้ชิดให้มากยิ่งขึ้น…