HYOYEON

MAYA International Music Festival 2018 ประกาศไลน์อัพแล้ว

กลับมาอีกครั้งกับงาน MAYA Music Festival เทศกาลดนตรีระดับประเทศ ซึ่งปีนี้ขอยกระดับให้ใหญ่กว่าเดิม กลายเป็น MAYA International Music Festival 2018 ที่เอาใจทั้งสายตี๊ด ELECTRONIC MUSIC…