NUESTW

“ปรากฏการณ์ ‘เดจาวู’ กำลังจะเกิดขึ้นที่นี่ เร็วๆ นี้!!” #NUESTWENCOREBKK

ทำแฟนๆ ใจเต้น เมื่อผู้จัด FeohThai ออกมาประกาศว่า “ปรากฏการณ์ ‘เดจาวู’ กำลังจะเกิดขึ้นที่นี่ เร็วๆ นี้!!” “The phenomenon of ‘Dejavu’ is coming…