บอยซ์จ๋าถึงตัวไม่มา แต่รูปมานะ

สวัสดีจ้า บอยซ์ไทยทุกท่าน อะชิฯ เค้าภูมิใจนำเสนอ JUNG YONG HWA PHOTO EXHIBITION IN BANGKOK ถึงตัวไม่มา แต่รูปมานะ

วันจัดงาน ​​: วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม – วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 (รวม 9 วัน)
สถานที่จัดงาน ​​: TCDC Commons, W District
ราคาบัตรเข้างาน ​​: ซื้อบัตรล่วงหน้าทางออนไลน์ 226 บาท / ซื้อหน้างาน 286 บาท
สิทธิพิเศษ :
1) โปสเตอร์ 1 แผ่นต่อบัตร
2) รูปพิเศษ 1 รูปต่อบัตร [มีทั้งหมด 9 แบบ สำหรับ 9 วัน]

เริ่มจำหน่ายบัตร ​​: วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.22 น. (ประเทศไทย)
ช่องทางการจำหน่ายบัตร ​: www.achi.co.th
ข้อมูลอัพเดทเพิ่มเติมได้ทาง ​: www.achi.co.th
Facebook : ACHIACTIVATION
Twitter : @achiactivation
Instagram : ACHI_ACTIVATION
Line : @achi_activation

#JUNGYONGHWA #JYHPHOTOEXHIBITIIONINBKK

===============================

[Announce] Hello Boice A Chi Pride to present.
JUNG YONG HWA PHOTO EXHIBITION IN BANGKOK

Photo Exhibition Period​: December 14th – 22nd, 2018 (Total 9 Days)
Exhibition Venue ​: TCDC Commons, W District
Ticket Price ​​: Online reservation 226 THB. / Purchase on-site 286 THB

Fan Benefits:
1) Poster Official 1 pcs/Ticket
2) Exclusive Photo Image 1 pcs./Ticket [Have 9 Collections 9 Days]

Ticket Open Date ​: November 17, 2018 (Sat) : 6.22 pm.
Online Ticket Site ​: www.achi.co.th

For more information at www.achi.co.th
Facebook : ACHIACTIVATION
Twitter : @achiactivation
Instagram : ACHI_ACTIVATION
Line : @achi_activation

#JUNGYONGHWA #JYHPHOTOEXHIBITIIONINBKK

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap