BLACKPINK จัดเต็มต้อนรับปี 2019 BANGKOK 12 – 13 มกรานี้!!

Hit you with that DDU-DU DDU-DU DU! BLACKPINK In Your Area! เหล่าบลิ้งค์ไทย เตรียมเงินให้พร้อม BLACKPINK จัดเต็มต้อนรับปี 2019 BANGKOK 12 – 13 มกรานี้!! จะจัดขึ้นที่ อิมแพค เมืองทองธานี

ตาราง BLACKPINK 2019 World Tour: BLACKPINK In Your Area!
กรุงเทพ 12 – 13 มกราคม
จากาต้าร์ 20 มกราคม
ฮ่องกง 26 มกราคม
มนิลา 2 กุมภาพันธ์
สิงคโปร์ 15 กุมภาพันธ์
กัวลาลัมเปอร์ 23 กุมภาพันธ์
ไทเป 3 มีนาคม

#BLACKPINK #BLACKPINK2019WORLDTOUR

 

อัพเดตข่าวเพิ่มเติม

shares