Day: November 29, 2018

รอยยิ้มที่ทุกคนคิดถึง 2019 Park Bogum Asia tour Fan meeting in Bangkok

รอยยิ้มที่ทุกคนคิดถึง 2019 Park Bogum Asia tour Fan meeting in Bangkok รอยยิ้มที่ทุกคนคิดถึง ผู้ชายคนนี้กำลังจะกลับมาหาทุกคนอีกครั้งที่ประเทศไทย “พัคโบกอม” กับเอเชียทัวร์แฟนมีตติ้ง “2019…