อปป้า ปาร์คแฮจิน พร้อมมาหาเสียงแล้วครับ! <นั่นมันพรรค!>

รอมานานไหมครับ!! อปป้า ปาร์คแฮจิน พร้อมมาหาทุกคนแล้วครับ

Park Hae Jin’s Thailand Fanmeeting ‘A Secret Day’

  • วันที่ : 28 เมษายน 2562
  • สถานที่ : เซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะฮอลล์
  • บัตรราคา : 4,800 / 3,800 / 2,800 บาท
  • เปิดขายบัตร : วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

  • สิทธิพิเศษ

  • ซื้อบัตรได้ที่ : ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือ Thaiticketmajor 

อปป้า ปาร์คแฮจิน “เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ กดบัตรแล้วมาเจอกันนะ”

You’ve been waiting for long! Oppa Park Hae Jin is coming!
Park Hae Jin’s Thailand Fanmeeting ‘A Secret Day’
• 28th of April, 2019 at Chaengwattana Hall , Central Plaza Chaengwattana
• Tickets price : 4,800/ 3,800/ 2,800 baht.
• The tickets will be on sale on Thursday the 28th of March at 10.00am.
• The tickets are available at all branches of Thaiticketmajor or www.thaiticketmajor.com. Oppa Park Hae Jin wants everyone to come. Get the tickets and come to meet us.

shares