K-pop

เทศกาลดนตรี KCON คืออะไร?

เทศกาลดนตรี KCON จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยในเดือนกันยายน KCON เป็นเทศกาลดนตรีระดับโลกของ Korean Wave วัฒนธรรม K-Pop ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก สำหรับปีนี้ได้เพิ่มประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก้าวสู่ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีประชากรกว่า 650 ล้านคน The…