Minho

กำหนดเข้ากรมของคีย์ SHINee ในช่วงเดือนมีนาคม และมินโฮในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2019

กำหนดเข้ากรมของคีย์ SHINee ในช่วงเดือนมีนาคม และมินโฮในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2019 ตามรายงานในวันที่ 17 มกราคม คีย์ SHINee ได้สมัครสอบเข้าวงดนตรีทหาร เช่นเดียวกับจินอุน 2AM ผลสอบจะประกาศในวันที่ 24…