offonoffthailand

ไปลุ้นกันว่า คุณ Colde จะแอบร้องเพลงใหม่ให้พวกเราฟังในคอนเสิร์ตเดี่ยว Colde First Live in Bangkok ก่อนวันปล่อยไหมน้า..??

โอ้ยลุ้นสุดๆค่ะงานนี้ ว่าคุณ Colde จะแอบร้องเพลงใหม่ ให้พวกเราฟังใน คอนเสิร์ตเดี่ยว Colde First Live in Bangkok ก่อนวันปล่อยไหมน้า..?? เพราะล่าสุดหนุ่ม Colde  ออกมาอัพผ่าน instagram…