ONG SEONGWU FIRST FAN MEETING  IN THAILAND

แฟนๆเตรียมหัวใจพองโตกันอีกครั้ง เพราะคุณองมาแน่!

แฟนๆเตรียมหัวใจพองโตกันอีกครั้ง เพราะคุณองมาแน่! หลังจากที่ผู้จัด Hatchery Co., Ltd. ออกมาประกาศถึงงานแฟนมีตติ้งที่ประเทศไทยขององซองอู  ล่าสุดสื่อเกาหลีได้อัพเดตถึงข่าวความเคลื่อนไหวของ องซองอู และการจัดแฟนมิตติ้ง ตอนนี้องซองอู กำลงเตรียมความพร้อมสำหรับงานแฟนมีตติ้ง ONG SEONGWU FIRST FAN MEETING  IN…