UMJI

ชินบี อึนฮา และออมจี เดินหน้าเซ็นสัญญากับต้นสังกัดใหม่ ในฐานะยูนิตใหม่

ชินบี อึนฮา และออมจี อดีตสมาชิกวง Gfriend กำลังจะเริ่มต้นด้วยยูนิตใหม่ 3 คน วันที่ 6 ตุลาคม ชินบี อึนฮา และออมจี ได้เซ็นสัญญากับต้นสังกัดใหม่…